TDB
Önemli
Tarihler

Bilimsel Program

  Salon A   Salon B
09:00 - 10:00 I.OTURUM - TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI
Oturum Başkanları: Samet Bayrak, Ümit Zeteroğlu
09:00 - 10:15 VI.OTURUM - EMBRİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Tülay İrez, Mehmet Cıncık
09:00 Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Neden Oluyor? Ne Biliyoruz?
Mehmet Sühha Bostancı
09:00 Oosit Maturasyon Anormalliklerinde Mutasyonların Yönetimi  
Şafak Hatırnaz
09:15 Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Olgularını Nasıl Araştırmalıyız?
Ayşe Gonca Yenicesu
09:15 Artifisyel Oosit Aktivasyonunda Güncel Durum 
Zafer Nihat Candan
09:30 ESHRE 2022 Kılavuzunda Ne Yenilikler Var? 
Ebru Çöğendez
09:30 Folliküler Unit Fizyolojisi ve Fizyopatolojilerinin İn Vitro Maturasyondaki Rolü 
Ebru Hatırnaz
09:45 Tartışma 09:45 Yeni Nesil IVM ve Embriyo Kültür Mediumları
Ersan Dönmez
  10:00 Sperm Kromatini ve İnfertilite
Tülay İrez
10:15-10:45 Kahve Molası 10:15-10:45 Kahve Molası
10:45 - 12:00 II.OTURUM - TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI PANELİ
Oturum Başkanları: M. Bülent Tıraş, Münevver Tuncel
10:45 - 12:00 VII.OTURUM - EMBRİYOLOJİ
Oturum Başkanları: Enver Kerem Dirican, Cem Korkmaz
 

PANELİSTLER: Özlem Moraloğlu Tekin, Ahmet Erdem, Cavit Kart

TGK tanısı nasıl konulur?
Bu hastaları araştırırken neler istiyorsunuz?
Düşük materyali ne zaman genetik incelemeye gönderilmelidir?
Uterin septumu tedavi ediyormusunuz? Myomlar çıkartılmalı mı?
Trombofili testleri ve immunolojik testler yapılmalı mı?
Açıklanamayan gebelik kayıplarında yaklaşımınız nasıl oluyor?
Trombofili tespit edilen olgularda heparin ve aspirin başlıyor musunuz?
Progesteron kullanıyor musunuz? Farklı preparatlar arasında etkinlik farkı var mı?
TGK olgularda IVF önerilmeli mi? Ne zaman?
Bu konunun çözümünde yeni umutlar var mı?
Tartışma

10:45 Embriyo Gelişiminde Epigenetik Mekanizmaların Rolü
Selin Demirer
11:00 Kadın İnfertilitesinde Hücreli ve Hücresiz Tedavi Seçeneklerinin Bilimsel Temelleri
Erdal Karaöz
11:15 IVF Uygulamalarında Kişiselleştirilmiş Klinik ve Laboratuvar Uygulamaları
Özgür Çınar
11:30 IVF’te Yapay Zeka: Neredeyiz? Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Yiğit Çakıroğlu
11:45 Tartışma
12:00 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU - MEDTRONIC

Pelvik Konjesyon Sendromu - Tanı ve Tedavi Seçenekleri
Suat Doğancı
 
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:45 III.OTURUM  - İNFERTİLİTE VE GENEL KONULAR
Oturum Başkanları: Ali Rıza Odabaşı, Bünyamin Börekçi
13:30 - 14:45 VIII.OTURUM - ANDROLOJİ- GENETİK
Oturum Başkanları: Önder Yaman, Hakan Özön
13:30

PKOS; İnfertil Hastanın Optimal Yönetimi
Sibel Sak

13:30 Erkek İnfertilitesinde Yeni Nesil Teknolojilerle Moleküler Genetik Yaklaşımlar
Süleyman Aktuna
13:45 Hipogonadotropik Hipogonadizm: İnfertil Hastanın Optimal Yönetimi
Cihan Toğrul
13:45 İnfertil Erkekte Testesteronun Yeri 
Önder Yaman
14:00 Random Start Protokolu: Kime? Ne zaman?
Çağlar Yazıcıoğlu
14:00 Testiküler Toksisite ve Spermatogenez
Enver Kerem Dirican
14:15 Bir Kadın Doğumcu Gözüyle Erkek İnfertilitesini Nasıl Değerlendirmek Gerekir?
Burak Karadağ
14:15 Embriyo Hukuku: AB, ABD ve Türkiye’de Durum
Mehmet Cıncık
14:30 Tartışma 14:30 Tartışma
14:45 - 15:30 UYDU SEMPOZYUMU - EXELTIS
Moderatör: M. Bülent Tıraş

Kontrasepsiyonda Son Nokta
Oya Gökmen
 
15:30 - 16:00 Kahve Molası 15:15 - 16:00 Kahve Molası
16:00- 16:45 IV.OTURUM - PRO&CON;  TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARI VE HEPARİN
Oturum Başkanları: Ali İrfan Kutlar, Ebru Çelik Kavak
16:00 - 17:00 IX.OTURUM - ERKEK FAKTÖRÜ
Oturum Başkanı: Enis Rauf Çoşkuner
16:00 Pro; Tüm Trombofililerde Heparin İşe Yarayabilir  
Mesut Öktem
16:00 Ürogenital Enfeksiyonlar ve Üreme Yeteneği Üzerine Etkileri
Tansu Güdelci
16:15 Con; APA Sendromu Dışında Faydası Yoktur. Kullanmayın!
Bülent Haydardedeoğlu
16:15 Erkek Kaynakl ICSI Başarsızlığında Ejakulat Spermi mi? TESE Spermi mi?
Murat Gül
16:30 Tartışma 16:30 İnfertilite Tedavisinde Rejeneratif  Tedaviler Rasyonel mi? (PRP)
Tansu Güdelci
16:45 - 18:00 V.OTURUM - İNFERTİLİTE VE GENEL KONULAR
Oturum Başkanları: Tuğba Ensari, Bülent Demir
16:45 Tartışma
16:45 Doğal Doğurganlığı Optimize Etmek İçin Neler Önerebiliriz?
Burak Yücel
17:00 - 18:00 X.OTURUM - İNFERTİLİTE - GENEL
Oturum Başkanları: Adnan Budak, Ahmet Batkı
17:00 Obezite ve Sigara Kullanımı Gebelik Sonuçlarını Nasıl Etkiler?
Doğa Seçkin
17:00 FİGO'nun Yeni Anovulasyon Sınıflandırması; Neler Değişti? Neden?
Mete Gürol Uğur
17:15 Yeni ESHRE Kılavuzunda Açıklanamayan İnfertilite; Neler Değişti?
Talip Karaçor
17:15 Bitmeyen Tartışma; KOH/IUI'mı IVF'mi Önermeliyim?
Alper Biler
17:30 Covid-19 ve Aşılarının Fertilite Üzerine Etkileri Oldu mu?
Murat Bakacak
17:30 KOH/IUI Sikluslarında Başarıyı Arttırmanın Bir Yolu Var mı?
Hediye Dağdeviren
17:45 Tartışma 17:45 Over Rezerv Testleri; AMH Sonuçları Klinik Pratiğe Nasıl Yansımalı?
Şafak Olgan
18:15 AÇILIŞ TÖRENİ
  Salon A   Salon B
08:45- 10:00 XI.OTURUM - IVF-HİPERRESPONDER HASTALARIN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Oya Gökmen, Evrim Erdemoğlu
08:45-10:00 XVII.OTURUM - IVF
Oturum Başkanları: Osman Fadıl Kara, Enis Özkaya 
08:45 PKOS'lu Hastalarda IVF; Optimal Yönetim
Bülent Haydardedeoğlu
08:45 PPOS Konsepti; Nasıl? Analoglarla Arasında Fark Var mı?
Özge Senem Yücel Çiçek
09:00 OHSS'yi Önlemek İçin Nasıl Tedbirler Alabilirim?
Başar Tekin
09:00 IVF'te Mild Stimulasyon mu, Konvansiyonel Dozlar mı?
Eren Akbaba
09:15 OHSS Tedavisi Nasıl Yapılır? 
Nurullah Peker
09:15 IVF'te Ovulasyonun Tetiklenmesi (trigger)? Optimal Yönetim Nasıl Olmalı?
Sabri Cavkaytar
09:30 PCOS'lu Hastalarda L/S Drilling Halen Bir Seçenek mi? Ne Zaman?
Şebnem Özyer
09:30 PCOS IVF'te Ovaryan Stimülasyona Yeni Bakış Açısı 
Recai Pabuççu
09:45 Polikistik Over Bir Halk Sağlığı Sorunu mudur? Uzun Dönem Sonuçları
Oya Gökmen
09:45 Fertilite İlaçları ve Kanser; Risk Artar mı?
Sıddık Evsen
10:00 - 10:30 Kahve Molası 10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:45 XII.OTURUM - IVF'TE YENİ YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Serdar Özşener
10:30 - 11:45 XVIII.OTURUM - IVF'TE GEBELİK SONRASI
Oturum Başkanları:  Mehmet Babür Kaleli, Selçuk Söylemez
10:30 Ovarian PRP Uygulamaları; Güncel Veriler
Yiğit Çakıroğlu
10:30 IVF ile Doğan Bebeklerde Anomali Riski Artıyor mu? Güncel Durum
S. Cansun Demir
10:45 Endometrium Prolifere Olmuyor Başka Ne Yapabiliriz?
Emre Seli
10:45 IVF Gebeliklerinin Takibi Nasıl Yapılmalıdır?
Umut Dilek
11:00 GMCSF Rejimlerinin IVF Üzerine Etkileri
M. Bülent Tıraş
11:00 Taze ve Dondurulmuş Embriyolar İle Elde Edilen Gebeliklerin Karşılaştırılması
İbrahim Polat
11:15 IVF'te Yeni Ufuklar; Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Hulusi Bülent Zeyneloğlu
11:15 İntrauterin Girişimler: TTTS Lazer Fetoskopik Kord Koagulasyonu
Ali Acar
11:30 Tartışma 11:30 Tartışma
11:45 - 12:30 UYDU SEMPOZYUMU - MERCK
Moderatör: M. Bülent Tıraş

IVF'te Başarıya Giden Yol:
Optimal Bireyselleştirilmiş Stimülasyonda Püf Noktalar

Yiğit Çakıroğlu
 
12:30 - 13: 30 Öğle Yemeği  12:30 - 13: 30 Öğle Yemeği 
13:30 - 14:00 KEYNOTE LECTURE
Oturum Başkanları: M. Bülent Tıraş, Yiğit Çakıroğlu
 
  Düşük Over Yanıtı ve Primer Over Yetmezliği: Tanı, Prognoz ve Yeni Geliştirilen Klinik Stratejiler
Emre Seli
  Tartışma
14:00 - 15:00 XIII.OTURUM - ENDOMETRİOSİS
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Yüce, Kazım Gezginç
14:00 - 15:15 XIX.OTURUM- IVF LUTEAL FAZ DESTEĞİ
Oturum Başkanları: İsmail Güler, İlke Özer Aslan
14:00 Endometriosis Etiyolojisi Hakkında Bilgilerimiz Değişti mi?
Rukset Attar
14:00 IVF Sikluslarında Neden Luteal Faz Desteğine İhtiyaç Duyuyoruz? 
İbrahim Ferhat Ürünsak
14:15 Endometriosis'te Ağrının Yönetimi?
Hüsamettin Uslu
14:15 OHSS Riski Olup Agonist İle Trigger Edilen Hastalarda Luteal Destek Nasıl Olmalı?
Emre Okyay
14:30 Adenomyosis; Kararlarımızı Nasıl Etkiler?
Bülent Berker
14:30 Luteal Faz Desteğinde Hangi Yol? Vaginal Progesteron Yeterli Değil mi?
Vehbi  Yavuz Tokgöz
14:45 Tartışma 14:45 Luteal Faz Desteğinde Ek Ajanlar (Estrojen, LH, GnRh Agonistleri) Başarıyı Etkiler mi?
Burcu Artunç Ülkümen
15:00 - 16:15 XIV.OTURUM - ENDOMETRİOSİS VE İNFERTİLİTE PANEL
Oturum Başkanları: Hulusi Bülent Zeyneloğlu, Ahmet Refik Keleş
15:00 Tartışma
  PANELİSTLER: Fatih Şendağ, Turgut Aydın, Mehmet Bilge Çetinkaya, Abdülkadir Turgut

Tanısal amaçlı neler yapabiliriz?
EFI nasıl değerlendirilir? Kullanıyormusunuz?
Hangi hastalarda OH/IUI öneriyorsunuz?
Cerrahi ne zaman düşünmek gerekir?
IVF öncesi herhangi bir ek tedavi başlamak gerekir mi?
IVF'te protokoller arasında fark var mı?
Bu hastaların luteal faz desteği farklı mı olmalı?
Endometriosis IVF sonuçları daha mı kötü?
Endometriosis IVF'ten veya IUI'dan etkilenir mi?
Adenomyosis varlığı yönetimi etkiler mi?
15:15 - 16:15 XX.OTURUM- FERTİLİTENİN KORUNMASI
Oturum Başkanları: Ercan Yılmaz, Müge Harma
15:15 Sosyal ve Onkoloji Hastalarında Oosit Dondurma? Dünyada ve Ülkemizde Durum Nedir?
Belgin Selam
15:30 Over Kanserinde Fertilitenin Korunması
Dağıstan Tolga Arıöz
15:45 Serviks Kanserinde Fertilitenin Korunması
Polat Dursun
16:00 Endometrium Kanserinde Fertilitenin Korunması
Erbil Karaman
16:15 - 16:45 Kahve Molası 16:15 - 16:45 Kahve Molası
16:45 - 17:15 KEYNOTE LECTURE
Oturum Başkanı: M. Bülent Tıraş
 
  Sperm Hasar Panellerinin Klinik Uygulamada Yeri Var mı? 
Kaan Aydos
17:15 - 18:00 XV.OTURUM - PRO &CON; ENDOMETRİOSİS VE CERRAHİ  
Oturum Başkanları: Melike Doğanay, Nevin Sağsöz
17:15 - 18:00 XXI.OTURUM - EN İYİ SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU - 1
Oturum Başkanları:  Tolga Güler, Esin Merve Erol Koç
17:15 Pro;  Endometriosis Düşündüğümüz Her Hastada Cerrahi Birinci Seçenek Olmalıdır
Erdal Sak
SS-01 Romatolojik Hastaliklarda Yardimci Üreme Teknikleri; Gebelik Oranlari Ve Etki Eden Faktörler, Sağlik Bakanliği 6 Yillik Verilerine Genel Bakiş
Şuayip Birinci

SS-02 NOA Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım:Testis Kökenli Mezenkimal Kök Hücre Kullanımına Yönelik Mezenkimal Kök Hücre İzolasyonu
Meral Tiryaki

SS-17 Lösemi Tanısı Almış Hastalarda Overyan Transplantasyon Güvenli midir?
Murat Sönmezer

SS-03 Diyabetik Rat Modelinde PRP'nin Over Üzerine Etkisi

Nigar Çetinkaya

SS-04 Deneysel Prematür Ovaryen Yetmezliği Modelinde Kullanılan Antioksidanların Mitofaji Proteinleri ve Bunlarla İlişkili Microrna’lar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Duygu Uçar Kartal

SS-05 Quercetin Yüklenmiş Wharton Jeli Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Eksozomlarının Prematür Ovaryen Yetmezlik Modelinde Over Fonksiyonlarına Etkisinin İncelenmesi
Zeynep Ece Utkan Korun

SS-06 Fertil ve İnfertil Populasyonda 3 boyutlu Power Doppler Ultrasonla Ovaryen Stromal Kan Akımının ve Over Volümünün Serum Anti-Müllerian Hormon (AMH) ile İlişkisinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Merve Ateş

SS-07 PKOS olmayan kadınlarda VKİ ile AMH ilişkisi ve ART sonuçları üzerindeki etkisi
Yavuz Tokgöz

SS-08 Correlation of high AMH values with your polycystic ovarian syndrome phenotypes and assisted reproductive technology outcomes

Tuğçe Baykara
17:30 Con; Ağrı Dışında Cerrahiyi Unutun!
Gazi Yıldırım
17:45 Tartışma
18:00 - 19:15 XVI.OTURUM - İNFERTİLİTE VE CERRAHİ
Oturum Başkanları: Barış Mülayim, Çetin Kılıççı
18:00 - 19:30 XXII.OTURUM - ÜTCD OTURUMU
Oturum Başkanları: Turan Çetin, Yılmaz Şahin
18:00 İnfertilite Yönetiminde Tanısal Histeroskopi Yapılmalı mı? Ne Zaman?
Barış Mülayım
18:00 IVF Hastalarında Myomektomi: Ne Zaman?
Erol Tavmergen 
18:15 Uterine Septum; Nasıl Yönetilmeli?
Elif Tozkır
18:15 FET Sikluslarında Hangi Protokol Daha Uygundur?
Hüseyin Görkemli
18:30 Hidrosalfenks Vakaları Nasıl Yönetilmelidir?
Murat Arslan
18:30 IVM Güncel Durum
Bülent Gülekli
18:45 İnfertilite Yönetiminde Tanısal Laparoskopi Yapılmalı mı?
Ali Akdemir
18:45 PRP PCOS’ta İyileşme Yapıyor mu? 
Timur Gürgan
19:00 İnfertilite Yönetiminde Polipektomi Kime / Ne Zaman?
Tuğba Gürbüz
19:00 Ovaryan Kriyoperezervasyon ve Transplantasyonda Güncel Durum 
Murat Sönmezer
19:15 Tartışma 19:15 Tartışma
  Salon A   Salon B
09:00 - 10:00 XXIII.OTURUM - IVF'TE TARTIŞMALI KONULAR
Oturum Başkanları: Ahmet Özgür Yeniel, Mine İslimye Taşkın
09:00 - 10:15 XXVIII.OTURUM - IVF VE GENETİK
Oturum Başkanları: Mustafa Kara, Özge İdem Karadağ 
09:00 IVF'te İlaç ve Protokol Seçimi; Güncel Durum
Belgin Devranoğlu
09:00 PGT-A Kimlere Önerilmelidir? Güncel Durum 
Şahin Zeteroğlu
09:15 Endometrium Kalınlığı ile Doğum Ağırlığı Arasında İilişki Var mı?
Mehmet Reşit Asoğlu
09:15 PGT-SR ve PGT-M Uygulamalarında Neler Yapabiliyoruz? Güncel Durum ve Önemli Noktalar
Hakan Berkil
09:30 Taze Sikluslarda Luteal Faz Desteği Nasıl Yapılmalıdır?
Zehra Kurdoğlu
09:30 Non-invaziv PGT ve İnfertilitede Kişiye Özgü Genetik Tedavi Uygulamaları
Çağrı Oğur
09:45 All Freeze Stratejisi; Son Durum
Mustafa Taş
09:45 Tartışma
10:00 Tartışma
10:15-10:45 Kahve Molası 10:15-10:45 Kahve Molası
10:45 - 12:00 XXIV.OTURUM - IVF PANELİ - TARTIŞMALI KONULAR- UZMAN GÖRÜŞLERİ
Oturum Başkanları: Tayfun Bağış, Gülnur Özakşit
10:45 - 12:00 XXIX.OTURUM - DONDURULMUŞ EMBRİYO TRANSFERİ
Oturum Başkanları: Osman Balcı, Melih Velipaşaoğlu
  PANELİSTLER: Mehmet Cengiz Çolakoğlu, Mehmet Erdem, Gürkan Yazıcı, Yiğit Çakıroğlu

AMH tabanlı bireyselleştirilmiş tedaviler ne kadar etkili?
Normoresponder hastalarda hangi protokolü tercih ediyorsunuz?
Tedavide takip parametreleriniz neler?
Çatlatma için hangi kriterleri kullanıyorsunuz?
HCG günü progesteron bakıyor musunuz? Hastayı nasıl yönetiyorsunuz?
Taze sikluslarda luteal faz desteği için neler kullanıyorsunuz?
Total freeze endikasyonlarınız nelerdir?
Tedavi protokollerinizde LH hangi durumlarda kullanıyorsunuz?
PGT-A konusunda yaklaşımlarınız nelerdir?
Kötü rezervli hastalarda tedavi yaklaşımınız nasıl oluyor?
10:45 Endometrium Hazırlamada Doğal Siklusa Dönmek İçin Yeterli Veri Oluştu mu?
Cem Çelik
11:00 Artifisyel Sikluslarda Progesteron Ölçmek Önemli mi? Nasıl Yönetilmeli?
Volkan Noyan
11:15 Değişik Protokollerle Dondurulmuş Embriyoların Gebelik Seyirleri Nasıl?
Hakan Timur
11:30 Dondurulmus Embriyo Transfer Hazırlığında Endometriumda Tespit Edilen Hipoekoik Alanların Prognoza Etkisi
Zeynep Ece Utkan Korun
11:45 Tartışma
12:00 - 12:30 KEYNOTE LECTURE
Oturum Başkanı: Yiğit Çakıroğlu
 
  In Vitro Gametogenezis Bir Gerçek Olabilir mi?
Ercüment Ovalı
Mayoz Bölünmede Halen Anlayamadıklarımız
Gamze Tümentemur
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği  12:30 - 13:30 Öğle Yemeği 
13:30 - 14:45 XV.OTURUM - IVF'TE UTERUS
Oturum Başkanları: İsmail Mete İtil, Volkan Kurtaran
13:30 - 14:45 XXX.OTURUM  - TEKRARLAYAN IVF BAŞARISIZLIĞI
Oturum Başkanları: Resul Karakuş , Burcu Timur
13:30 Adenomyosiste Cerrahi; Ne Zaman? Hangi Teknik?
Murat Bozkurt
13:30 ERA ve Benzeri Testler İşe Yarıyor mu?
Remzi Abalı
13:45 İstmosel Tedavi Edilmeli mi? Nasıl?
Hasan Terzi
13:45 İmmunolojik İnfertilite Diye Bir Durum Var mı? Nasıl Tanı Koyarım?
Aytaç Tohma
14:00 Fertilite Açısından Hangi Myomlarda Cerrahi Düşünülmelidir?
Emin Üstünyurt
14:00 IVF Hastalarında 3 Boyutlu Görüntüleme Avantajları; Kliniğe Faydası Var mı?
Arzu Yurci
14:15 T-Shaped Uterus Nasıl Tanı Koymalıyız? Hangi Olguları Tedavi Etmeliyiz?
Nida Bayık
14:15 Tüm Suçlu Embriyo Genetiği mi? Yapılacak Bir Şey Yok mu?
Nadiye Köroğlu
14:30 Tartışma 14:30 Tartışma
14:45 - 15:30 Kahve Molası 14:45 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:00 KEYNOTE LECTURE
Oturum Başkanı: Mehmet Cıncık
 
  Tüp Bebek Yönetmeliği, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
Gülsen Topaktaş
16:00- 16:45 XXVI.OTURUM - PRO&CON
Oturum Başkanı: Halim Hattat
16:00 - 17:30 XXXI.OTURUM - ENDOMETRİUM
Oturum Başkanları: Talip Gül, Uğur Değer
16:00 Pro : Non-Obstruktif Azospermide MikroTESE Öncesi Medikal Tedavi Verelim
Bülent Alıcı
16:00 İnce Endometrium Önemini Yitirdi mi? Nasıl Davranmalıyım?
Aynur Erşahin
16:15 Con : Non-Obstruktif Azospermide MikroTESE Öncesi Medikal Tedavi Vermeyelim
Hamdi Özkara
16:15 Tedaviler Sırasında Progesteron Neden Yükseliyor? Nasıl Yönetmeliyim?
Ali Yavuzcan 
16:30 Tartışma 16:30 Folikül Senkronizasyonu İçin Estrojen Priming Nasıl Yapılmalıdır?
Setenay Arzu Yılmaz
16:45 - 18:00 XXVII.OTURUM - IVF-KÖTÜ YANITLI HASTALAR
Oturum Başkanları: Ayhan Çoşkun, Erhan Demirdağ
16:45 IVF Hastalarında Kronik Endometrit Araştıralım mı?
Nicel Taşdemir
16:45 Poseidon mu Bologna Kriterlerini mi Tercih Etmeliyiz? 
Tayfun Bağış
17:00 Kötü Yanıtlı Hastalarda Antioksidanlar ve Growth Hormon: Güncel Durum
Özlem Seçilmiş
17:00 Tartışma
17:15 Kötü Yanıtlı Hastalarda DHEA Kullanımı: İşe Yarıyor mu?
Ercan Mustafa Aygen
17:15- 18:30 XXXII.OTURUM - GENÇ İNFERTİLİTECİLER
17:30 Duostimulation Konsepti Ne Kadar Faydalı?
Emre Pabuçcu
  Açılış ve TÜBİD’in Önemi - Elif Göknur Topçu
Asistanlıktan Uzmanlığa IVF Eğitimi - Gülşah Dilci Yıldırım
İnfertil Çifte Yaklaşım - Sezin Eda Karslı
Endometriozis ve İnfertilite - Erdem Gürkan
Tekrarlayan İlk ve 2.Trimester Düşükleri - Duygu Uçar
İnfertilite Tedavisi ve OPU Nasıl Yapılıyor - Hüseyin Erhan Cömert
Genetik Analizler - Elif Yavuz
Oosit ve Embriyo Dondurma - Kübra Karakolcu
17:45 Tartışma
  18:30 - 19:15 XXXIII.OTURUM - EN İYİ SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU - 2
Oturum Başkanları: Şenol Şentürk, Selen Yaman
  SS-09 Obezite uterusda DNA metilasyonu ve otofaji mekanizmalarını bozarak implantasyon başarısızlığına neden olabilir
Fatma Uysal

SS-16 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığında Kontrollu Mekanik Endometrial Hasar Patolojik İnflamasyonu Regule Ederek Klinik Gebelik Oranlarını Arttırır
Zercan Kalı

SS-10 İn-vitro fertilizasyon tedavisi alan infertil kadınlarda serum büyüme farklılaşma faktörü-15 (GDF-15) düzeyi ile klinik sonuçlar arası ilişki

Ercan Ayaz

SS-11 İn vitro fertilizasyon (IVF) yapılan normal ve düşük ovaryan yanıtlı hastalarda serum ve folliküler sıvılarında oksidatif stres parametrelerinin karşılaştırılması
Mert Akalın

SS-12 IUI Sikluslarında Ovulasyon Tetikleme Günü Serum LH Düzeyine Göre Ayarlanan İnseminasyon Zamanlamasının Gebelik Sonuçlarına Etkisi

Funda Münire Cevher Akdulum

SS-13 Rektus Kasında Endometriozis Olgusu

Sultan Canan

SS-14 Gebelik başlangıçlı trombotik trombositopenik purpura: Olgu sunumu

Nigar Çetinkaya

SS-15 Ekstrofi Vezika: Olgu sunumu ve Kısa Literatür Derlemesi

Esin Merve Erol Koç
  Salon A
09:00 - 10:30 EN İYİ SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Elif Göknur Topçu
09:00-09:15  
09:15-09:30  
09:30-09:45  
09:45-10:00  
10:00-10:15  
10:15-10:30  
10:30- 10:45 Kahve Molası
10:45-11:00 Akılcı İlaç Sunumu
Elif Göknur Topçu
11:00-11:30 KAPANIŞ OTURUMU